Kamis, 08 Maret 2012

SIAPA DAN MENGAPA

MUHAMMAD KASIM yaitu seorang humoris, karyanya NIKI BAHTERA (terjemahan), PEMANDANGAN DALAM DUNIA KANAK-KANAK (mendapatkan B.P. 1924, sekarang namanya St. SAMIN), MUDA TERUNA, TEMAN DUDUK (kumpulan cerita pendek 1931-1935);
MUHAMMAD YAMIN adalah sastrawan pembawa bentuk soneta; karyanya » TANAH AIR (sajak, 1922), INDONESIA TUMPAH DARAHKU (sajak, 1928), MENANTIKAN SURAT DARI RABINDRANATH TAGORE, GAJAH MADA DAN DIPANGARA, JULIUS CAESAR (terjemahan);

ODYSSEUS adalah pahlawan Yunani kuno, seorang tokoh dalam gubahan HOMERUS yang berjudul ILIAS, juga pelaku utama dalam syair ODYSSEA raja pulau ITHAKA yaitu seorang yang tabah dan cerdik, setelah 10 tahun ikut dalam perang TROYA ia masih mengembara 10 tahun lagi untuk mencapai negerinya;

BLAISE PASCAL (1623-1662) adalah pencipta hukum pascal, ahli filsafat dan ahli matematika;

FRANCESCO PETRARCA (1304-1374) adalah penyair Italia yang mahir dalam sastra Latin dan Yunani. Sajak - sajaknya » ELEGI (sajak duka) yang lirik percintaannya dicontoh oleh seluruh EROPA;

PITAGORAS (532) adalah seorang filsuf, ahli musik dan ahli hukum pasti. Pandangan filsafatnya, dasar segala sesuatu adalah bilangan sehingga orang yang tahu dan mengerti betul akan bilangan maka tahu juga segala segala penyelidikan mengenai alam;

PLATO (427-347 SM) adalah seorang filsuf yang juga menyatukan FILSAFAT ILMU dan PUISI. Hampir semua karyanya berbentuk dialog, seperti; APOLOGIA, CRITON, ION, GORGIAS, MENON, HIPIAS. Ajarannya tentang IDEA antara lain PHAIDROS, SYMPOSIUM, PHAIDON dan POLITEIA. Selain itu ia menulis PHARMENIDES, SHOPISTOS, POLITIKUS dsb.;

THOMAS dari AQUINO (1225-1274) adalah orang suci dan pujangga gereja bangsa Italia, anggota serikat DOMINIKAN, ahli teologi Katolik yang terbesar. Ia mengemukakan filsafat ARISTOTELES di dunia barat dan menyesuaikan filsafat itu dengan ajaran Katolik tentang IMAN DAN KESUSILAAN;

Tidak ada komentar: